Fin
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Osinkopolitiikka

Yhtiön osinkopolitiikkana on jakaa noin puolet vuotuisesta voitosta osinkona. Yhtiö voi kuitenkin tilanteen mukaan poiketa tästä käytännöstä.

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhtiön maksamat osakekohtaiset osingot kultakin tilivuodelta edellisen viiden vuoden ajalta. 

20132012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
EUR 0,06EUR 0,06 EUR 0,06 EUR 0,06 EUR 0,06 EUR 0,07
EUR 0,231
EUR 0,07 EUR 0,02 EUR 0,07

1) Pääoman palautus 0,23 euroa osakkeelta, ylimääräinen yhtiökokous 28.10.2008.