Fin
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Hallitus

F-Secure Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti sen hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten määrän yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenet valitsevat puheenjohtajan keskuudestaan. Lisäksi hallituksen jäsenet valitsevat sihteerin, joka voi olla myös hallitukseen kuulumaton henkilö.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi, ja toimikausi päättyy jäsenten valintaa seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Hallituksen jäsenten tehtäväjakoa tai vastuualueita ei ole määritelty, paitsi valiokunnissa.

Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla riippumattomia sekä F-Secure Oyj:stä että suurimmista osakkeenomistajista. Kaikkien hallituksen jäsenten tulee olla tehtävään soveltuvia ja heidän tulee pystyä käyttämään riittävästi aikaa hallituksessa työskentelyyn.

Hallitus edustaa kaikkia osakkeenomistajia ja toimii aina yrityksen ja osakkeenomistajien parhaan edun mukaisesti. Hallituksen tavoite on ohjata yhtiön liiketoimintaa siten, että se antaa pitkällä tähtäimellä mahdollisimman hyvän tuoton yhtiöön tehdyille pääomasijoituksille ja yhtiön osakkeenomistajille.

F-Secure Oyj:n 3.4.2014 pidetyssä yhtiökokouksessa hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän (7). Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Risto Siilasmaa (puheenjohtaja), Pertti Ervi, Jussi Arovaara, Juho Malmberg, Anu Nissinen ja Matti Heikkonen. Uudeksi jäseneksi valittiin Peter Vesterbacka.

Yllämainituista F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenistä enemmistö, Pertti Ervi, Juho Malmberg, Jussi Arovaara, Anu Nissinen, Matti Heikkonen ja Peter Vesterbacka, ovat sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa on yhtiön suurin osakkeenomistaja.

Hallitus arvioi omaa toimintaansa vuosittain.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksessa toimivat tarkastus- sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnat. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Pertti Ervin (puheenjohtaja) lisäksi Jussi Arovaara, Matti Heikkonen ja Peter Vesterbacka. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Risto Siilasmaa (puheenjohtaja), Juho Malmberg ja Anu Nissinen.