Fin
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Sisäpiirihallinta ja hiljainen jakso

Sisäpiirisäännökset

Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin sisäpiirisäännöksiä. Sisäpiiriläiset jaetaan kolmeen luokkaan: (1) pysyvät julkiset sisäpiiriläiset, joihin kuuluu hallituksen jäsenet, tilintarkastajat ja yrityksen johtoryhmä, (2) pysyvät ei-julkiset sisäpiiriläiset, joihin kuuluu henkilöt, jotka työtehtäviensä puitteissa käsittelevät sisäpiiritietoa säännöllisesti sekä (3) projektikohtaiset sisäpiiriläiset. Ajankohtaiset tiedot pysyvistä julkisista sisäpiiriläisistä ja heidän omistuksistaan on nähtävissä yhtiön Internet-sivuilla.

Pysyvät julkiset ja ei-julkiset sisäpiiriläiset eivät saa harjoittaa osake-, optio- tai muuta kauppaa yhtiön arvopapereilla ajanjaksona, joka alkaa 21 päivää ennen neljännesvuosittaista tulosjulkistusta.  

Kaupankäyntikielto hiljaisen jakson aikana koskee myös yllä mainittujen sisäpiiriläisten lähipiiriä, joka on tarkemmin määritelty arvopaperimarkkinalaissa. Lain uudistus astui voimaan 1.1.2013.
 
Hiljainen jakso

Yrityksen hiljainen jakso alkaa 21 päivää ennen tulosjulkistusta ja sinä aikana ei järjestetä tapaamisia tai puhelinpalavereja sijoittajayhteisön kanssa.

Lista yhtiön pysyvistä julkisista sisäpiiriläisistä avautuu alla olevan linkin kautta:

Sisäpiirirekisteri