Fin
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkiostaan ja muista eduista. Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu liiketoiminnan johtaminen hallituksen antamien ohjeiden mukaan, hallituksessa käsiteltävien asioiden esittely, hallituksen tekemien päätösten toteuttaminen ja muut osakeyhtiölaissa määritellyt asiat. Hallitus vahvistaa toimitusjohtajan palkan ja muut edut. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytyminen vastaavat normaaleja työeläkelainsäädännön (TEL) ehtoja. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta kummankin osapuolen taholta, eikä mahdolliseen erottamiseen liity muita erillisiä korvauksia. Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu osakepalkkio-ohjelmiin. Toimitusjohtajana toimii Christian Fredrikson.

Johtoryhmä

F-Securen johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin johtamisessa ja kehittämisessä. Nykyinen yhtiön johtoryhmän kokoonpano vastuualueittain on seuraava: Christian Fredrikson (toimitusjohtaja), Johanna Orjatsalo (henkilöstö ja toimitilat), Samu Konttinen (kuluttajaturvallisuus), Janne Juvonen (asiakkaat ja markkinat), Pirkka Palomäki (strategia), Jari Still (tutkimus ja tuotekehitys), Timo Laaksonen (Content Cloud), Pekka Usva (yritysliiketoiminta) ja Taneli Virtanen (talous ja hallinto).

Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän toimisuhteeseensa liittyvistä ehdoista. Hallitus hyväksyy johtoryhmän saaman korvauksen. Yhtiön ja yksilön suoritukset vaikuttavat bonuksien ja osakeoptioiden myöntämiseen. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa sekä tarvittaessa useammin.