Fin
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Sisäpiiri

Alla olevassa taulukossa on lueteltu F-Securen julkisessä pysyvässä sisäpiirissä olevien tiedot ja heidän omistustietonsa. Tiedot osakkeenomistuksista päivittyy kuukausittain.