Fin
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Lehdistötiedotteet

Virtuaalikoneiden tietoturva ei ole enää suorituskyvyn ja suojauksen kompromissi

F-Securen uusi Security for Virtual and Cloud Environments -ratkaisu tarjoaa kaikille virtuaaliympäristöille tehokkaan suojauksen suorituskyvystä tinkimättä.

Helsinki, 10. joulukuuta 2013: F-Secure tuo yritysten virtuaali- ja pilviympäristöjen suojaksi tehokkaan tietoturvaominaisuuden, joka tarjoaa parhaan mahdollisen suojauksen verottamatta järjestelmän suorituskykyä. Security for Virtual and Cloud Environments -ratkaisu tulee lisäosaksi F-Secure Client Security - ja Server Security -tuotteisiin, joka on saataville jälleenmyyjien ja palveluntarjoajien kautta.

”Suojaus ja suorituskyky ovat molemmat erittäin tärkeitä,” sanoo F-Securen yritystuotteiden konsepti- ja teknologiainnovaatioista vastaava johtaja Dmitriy Viktorov. ”Yritysten ei pitäisi joutua valitsemaan niiden välillä. Sen vuoksi me tarjoamme nyt sekä F-Securen palkittua* tietoturvaa että erinomaista suorituskykyä, joista muodostuu yhdessä hyvä käyttökokemus.”

Virtuaalisuuden haaste


Virtuaaliympäristöt tarjoavat joustavuutta, säästöjä laitehankinnoissa ja operatiivista tehokkuutta, minkä vuoksi ne ovat nousseet olennaiseen osaan yritysten toiminnassa. Tutkimusten mukaan jopa 50 %  - 75 % pienyrityksistä käyttää virtuaaliservereitä ja yhä useampi aikoo käyttää tulevaisuudessa. Virtuaalipalvelimien ja -tietokoneiden suosiosta huolimatta niille tarjottu tietoturva ei tähän saakka ole kuitenkaan vastannut vaatimuksia.

Yritykset ovat joutuneet käyttämään joko perinteisille fyysisille laiteympäritöille suunniteltuja tietoturvaratkaisuja tai ilman agenttiohjelmia toimivia ratkaisuja, jotka perustuvat toimittajakohtaisiin teknologioihin. Perinteiset ratkaisut tarjoavat kyllä tehokasta tietoturvaa, mutta niitä ei ole varsinaisesti optimoitu virtuaaliympäristöihin. Ilman agenttiohjelmia toimivat ratkaisut taas eivät välttämättä tarjoa riittävän tehokasta suojausta haavoittuvuuksia hyödyntäviä verkkohyökkäyksiä vastaan.
 
Parhaat puolet yhdessä ratkaisussa

F-Secure Security for Virtual and Cloud Environments suojaa sekä yksityisissä että julkisissa pilvissä toimivia virtuaalikoneita. Se tarkkailee tietokoneeseen asennettujen ohjelmien käyttäytymistä ja tarjoaa tehokkaan suojauksen nykyaikaisia haittaohjelmia ja haavoittuvuuksia hyödyntäviä hyökkäyksiä vastaan. Ratkaisun suorituskyky on optimoitu virtuaaliympäristöjä varten siirtämällä resursseja verottava haittaohjelmatarkistus siihen tarkoitukseen varatulle F-Securen palvelimelle.

”Ratkaisu tuo säästöjä, sillä se mahdollistaa suuremman virtuaalisen työkuorman,” sanoo Viktorov. ”Lisäksi yritykset voivat vaihtaa virtualisointialustaa tarvitsematta vaihtaa tietoturvaratkaisua.”

Monialustatuki


Security for Virtual and Cloud Environments voidaan helposti ottaa käyttöön sekä virtuaaliympäristöissä että seka- ja hybridiympäristöissä, jotka käsittävät virtuaalikoneita ja perinteistä laitteistoa erilaisina yhdistelminä. Ratkaisu ei ole hypervisor-sidonnainen, joten se tukee kaikkia yleisimpiä virtualisointialustoja, joihin kuuluvat muun muassa VMWare, Citrix ja Microsoft Hyper-V. Lisäksi kaikkia ratkaisun osia voidaan hallita keskitetysti Policy Manager -hallintatyökalun kautta.

Lisätietoa Security for Virtual and Cloud Environments -ratkaisusta.

* F-Secure Internet Security 2013:lle myönnettiin AV-TEST-organisaation (www.av-test.org) Best Protection 2012 -palkinto. Security for Virtual and Cloud Environments -ratkaisuun kuuluva tietoturvateknologia perustuu samaan teknologiaan kuin F-Secure Internet Security 2013.

F-Secure – Suojaa korvaamattoman
Voit keskittyä rauhassa sinulle tärkeisiin asioihin; me varmistamme, että olet verkossa suojattu ja turvassa, käytitpä sitten tietokonettasi tai älypuhelintasi. Otamme myös varmuuskopiot tärkeistä tiedostoistasi ja tarjoamme mahdollisuuden jakaa niitä. Palvelumme ovat saatavissa yli 200 palveluntarjoajalta ympäri maailmaa ja niihin luotetaan miljoonissa kodeissa ja yrityksissä. F-Secure on perustettu vuonna 1988 ja se on listattu NASDAQ OMX Helsinki Ltd:ssä.
f-secure.com
| twitter.com/fsecure | facebook.com/f-secure


Mediayhteydenotot
F-Secure Oyj
Ulla Toivanen
Puh. 040 752 0688