Fin
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Lehdistötiedotteet

Yritysten laitekirjo laajenee, työntekijöiden sorminäppäryys paranee

F-Securen tutkimuksen mukaan lähes puolet pienten ja keskisuurten yritysten työntekijöistä käyttää sekä tietokonetta että mobiililaitteita nykyisessä vauhdikkaassa työtahdissa.

43 % työntekijöistä pienten ja keskisuurten yritysten työntekijöistä on usean näytön kuluttajia ja käyttää työssään säännöllisesti kannettavaa tietokonetta ja mobiililaitetta. F-Securen teki kahdeksassa maassa yrityksille kohdistetun kyselyyn, missä kysyttiin mielipiteitä turvallisuudesta ja pilvipalveluista.

Useita laitteita käyttävien prosenttiosuudet olivat suurempia yrityksissä, joissa on alle 50 työntekijää (63 %) ja pienempiä 50-500 työntekijän yrityksissä (45 % ).

Kyselyssä kävi myös ilmi, että 39 %:lla työntekijöistä on käytössään työnantajan mobiililaite. Yrityksissä, joissa on alle 50 työntekijää, jopa 75 % käyttää yrityksen mobiililaitetta ja 50-500 työntekijän yrityksissä noin 40 %:lla työntekijöistä on käytössään yhtiön mobiililaite.

Eniten yrityksen mobiililaitteita on ruotsalaisilla (50 %) ja suomalaisilla (47 %) työntekijöillä. Saksalaisten ja amerikkalaisten yritysten työntekijöiden luvut olivat alhaisimmat, 35 % ja 34 %.

Kyselyn mukaan 34 % työntekijöistä tekee töitä toimiston ulkopuolella tai matkustaa säännöllisesti. Määrät ovat suurempia pienissä yrityksissä (50 %) ja pienempiä 50-500 työntekijän yrityksissä (35 %). Ranskalaisissa ja brittiläisissä yrityksissä työtä tehdään säännöllisesti toimiston ulkopuolella, luvut ovat vastaavasti 43 % ja 40 %.

"Nykyisin työpaikalla ei välttämättä tarkoiteta työpistettä toimistossa vaan sisältöä käsitellään ja jaetaan mistä tahansa, millä tahansa laitteella ja mihin aikaan tahansa", sanoo F-Securen yritysliiketoiminnasta vastaava johtaja Pekka Usva. "Tuottavuus riippuu hyvästä synkronoinnista ja ihmisten välisestä yhteistyöstä missä tahansa he ovat. Aivan kuten kuluttajillekin F-Secure tarjoaa yrityksille suojausratkaisuja ja yhteistyöpalveluita nopeatempoiseen työtahtiin ja muuttuviin yritysympäristöihin sekä laitteiden että sisällön suojaamiseen. Koska yritysten ainutlaatuiset ideat täytyy suojata ja niiden on oltava helposti saatavilla."

F-Secure tuo lähiaikoina markkinoille uuden sisältöpalvelunsa pienille ja keskisuurille yrityksille tuottavuuden ja joustavuuden lisäämiseksi ja vastaamaan yritysten tulevaisuuden haasteisiin. 

F-Securen digitaaliseen yrityskyselyyn haastateltiin ohjelmistojen hankinnoista päättäviä yrityksissä, joissa on enintään 500 työntekijää. Kysely toteutettiin kahdeksassa maassa: Saksassa, Italiassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Ruotsissa, Suomessa, Puolassa ja Yhdysvalloissa. Vastaajaa oli yhteensä 805, vähintään 100 jokaisessa maassa. Vastaajista 67 % oli miehiä ja 37 % naisia. Kyselyn toteutti GfK marraskuussa 2013.

Lisätietoja F-Securen yritysratkaisuista

F-Secure – Suojaa korvaamattoman

Voit keskittyä rauhassa sinulle tärkeisiin asioihin; me varmistamme, että olet verkossa suojattu ja turvassa, käytitpä sitten tietokonettasi tai älypuhelintasi. Otamme myös varmuuskopiot tärkeistä tiedostoistasi ja tarjoamme mahdollisuuden jakaa niitä. Palvelumme ovat saatavissa yli 200 palveluntarjoajalta ympäri maailmaa ja niihin luotetaan miljoonissa kodeissa ja yrityksissä. F-Secure on perustettu vuonna 1988 ja se on listattu NASDAQ OMX Helsinki Ltd:ssä.

f-secure.com | twitter.com/fsecure | facebook.com/f-secure

Mediayhteydenotot
F-Secure Oyj
Ulla Toivanen
Puh. 040 752 0688